Nyheter

Samfunnsviterne deltar ikke i politisk streik – betydning for deg som medlem

Samfunnsviterne deltar ikke i den politiske streiken som er varslet onsdag 28. januar. Du som er medlem av Samfunnsviterne skal derfor utføre dine arbeidsoppgaver som normalt denne dagen. Dette betyr også at du ikke skal overta oppgaver for kolleger som deltar i streiken.

Vi trenger en sterk arbeidsmiljølov

Samfunnsviterne er opptatt av å sikre et godt vern av arbeidstakernes behov og interesser og gode rammevilkår for norsk arbeidsliv. Derfor må arbeidsmiljøloven tilpasses de utfordringene vi har i dagens arbeidsliv. Samfunnsviterne jobber aktivt på ulike arenaer for å sikre trygge arbeidsvilkår og opplever at vi har innflytelse i det lovendringsarbeid som pågår. Vi deltar ikke i den politiske streiken 28. januar, men jobber videre med vårt politiske påvirkningsarbeid.

Vern og fleksibilitet

Her kan du lese om Samfunnsviternes synspunkter på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Presseklipp

Se flere nyheter >