Søk medlemskap i Samfunnsviterne

Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss!

Fagforeningsmedlemskap er personlig. Dersom du er medlem av en annen fagforening, men ønsker å melde deg inn i Samfunnsviterne, må du selv melde deg ut av din gamle fagforening.

Ordinært medlemskap

Det er din utdannelse som avgjør medlemskap i Samfunnsviterne. I Samfunnsviterne opptas personer med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse - mastergrad eller hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

Søk ordinært medlemskap

------------------------------

Medlemskap på særskilt grunnlag

Dersom du ikke faller direkte inn under kriteriene for ordinært medlemskap kan du søke medlemskap på særskilt grunnlag. Personer med minimum cand.mag.-grad eller annen 4-årig utdanning fra universitet eller høgskole innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag tas opp under denne bestemmelsen. Det samme vil gjelde dersom du har en sammensatt fagkrets som krever vurdering før tilsagn om medlemskap. Du må ha minimum 240 studiepoeng eller 80 vekttall for å komme i betraktning for medlemskap på særskilt grunnlag.

Søk medlemskap på særskilt grunnlag

--------------------------

Studentmedlemskap

Dersom du studerer på bachelor- eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin kan du tegne studentmedlemskap. Samfunnsviterne og ANSA har en samarbeidsavtale som gir ANSA-medlemmer gratis medlemskap i Samfunnsviterne så lenge de er betalende medlemmer i ANSA.

Søk studentmedlemskap

--------------------------------

Vedtekter

Dersom du ønsker medlemskap i Samfunnsviterne er du pliktig til å akseptere organisasjonens vedtekter. Les Samfunnsviternes vedtekter!

Kontakt Samfunnsviternes sekretariat via telefon eller e-post dersom du har spørsmål om medlemskap.

Nordisk gjestemedlemskap

Samfunnsviterne er part i en samarbeidsavtale med våre nordiske søsterforbund. Dette innebærer at du kan benytte deg av en rekke medlemstilbud i søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. I tillegg til Samfunnsviterne er avtalen inngått med Jusek i Sverige, Finlands JuristförbundYhteiskonta-ala, Finland (samfunnsviterforening), Danmarks Jurist- og Økonomiforbund (DJØF), Norges Juristforbund og Samfunnsøkonomene i Norge.

Samarbeidsavtalen gir Samfunnsviternes medlemmer tilgang til rådgivning, informasjon om lønn og ansettelsesvilkår, deltagelse i forbundenes arrangementer mm. Kontakt sekretariatet for mer informasjon.

Er du medlem og skal jobbe i et nordisk land? Les mer her!

Presseklipp