Det naturlige valget for alle samfunnsvitere og humanister

Samfunnsviterne hjelper deg gjennom hele karrieren din

Er du medlem hos oss gir vi deg støtten om noe skulle skje på jobb, tilgangen til et stort nettverk, relevante kurs, lønnsomme rabatter og avtaler - og noen som kjemper for deg og dine rettigheter.

Et variert utsnitt av mennesker sett ovenfra
Illustrasjon av en kvinne og en mann som deler et håndtrykk. Over dem henger en pengesekk og to avtaleverk

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret 2023

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Her finner du alt du trenger for å holde deg oppdatert om lønnsoppgjøret i offentlig sektor.

Les alt om årets lønnsoppgjør her
Tastatur, kaffekopp og post it lapper.

Ni kurs fra impaktor

Kurs om personlig utvikling, ledelse og medarbeiderskap

Som medlem i Samfunnsviterne får du tilgang til ni kurs i regi av vår samarbeidspartner Impaktor. Kursene tar for seg alt fra kartlegging av kompetansen og karrieren din, til livslang læring og ledelse. Målet er å inspirere og hjelpe deg som arbeidstaker, leder eller tillitsvalgt til ta de gode valgene i arbeidslivet.

Se alle de nyttige kursene fra Impaktor her

Rabatter og avtaler som gir deg fordeler i hverdagen

Dame med mobil i hånden. Smiler. Lener seg mot ryggen på en sofa. Rosa neonlys på veggen bak henne.

Pensjonsavtale med Kron

Sparer du i fond eller har lyst til å komme i gang, så kan du få de beste prisene på fondssparing og Individuell pensjonssparing (IPS) hos Kron.

Nyheter

Raimo Valle

- Fagforeninger kan spille en rolle i forsoningsarbeidet

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner leverte sin rapport til Stortinget 1. juni. Leder av samepolitisk nettverk i Samfunnsviterne, Raimo Valle har tro på at fagforeningene kan spille en viktig rolle i forsoningsarbeidet.

Espen smiler mot kamera mot en blå bakgrunn

Aldersgrensene i folketrygden må ikke økes

Pensjonsutvalget som har evaluert pensjonsreformen har konkludert med at aldersgrensene for alderspensjon må økes fordi levealderen øker mer enn forutsatt. Men det stemmer ikke. Aldersgrensene MÅ ikke økes, og det bør de heller ikke, skriver leder for Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.

Illustrasjon av hodet til en mann. Hodeskallen er åpen. Over henger en universitetslue, et diplommerke og en lovbok.

Digitale kurs og faglig påfyll

Er du medlem i Samfunnsviterne får du tilgang til vår store digitale kurskatalog. Temaene tar for seg alt fra gode tips til jobbsøking, karriereutvikling og lønnsamtalen til motivasjon og livslang læring.

Våre kurs og arrangementer

Faglige møteplasser - oppdatert kompetanse - verdifullt nettverk. Grip muligheten og meld deg på et av våre kurs i dag.