Har du spørsmål om lønn, arbeidsvilkår eller karriere?

Samfunnsviterne hjelper deg gjennom hele din karriere

Les mer!

Medlemmenes lønn i 2021:

Samfunnsviternes lønnsstatistikk

Hva tjener medlemmer i Samfunnsviterne? Lønnsstatistikken rangeres som en av våre viktigste fordeler, og nå er tallene fra 2021 klare.

Se statistikken på Min side