Har du spørsmål om lønn, arbeidsvilkår eller karriere?

Samfunnsviterne hjelper deg gjennom hele din karriere

Les mer!

Kommentar til statsbudsjettet:

Riktig mål, feil tiltak

- Samfunnsviterne støtter regjeringens mål om økt omfordeling, men ikke høyere inntektsskatt på vanlige inntekter, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les Samfunnsviternes kommentar til statsbudsjettet