Hovedtariffavtalen i KS

Hovedtariffavtalen i KS, gjeldende fra 1. mai 2008 til 30. april 2010, er nå på vei i posten til alle Samfunnsviternes tillitsvalgte i KS. Du kan også laste ned en pdf-versjon av avtalen her.

Hovedtariffavtalen i KS

 Last ned hovedtariffavtalen i KS fra vår samleside for avtaleverk i KS.