Arbeidsliv

Medlemmene kan være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser og at vi aktivt jobber for å fremme deres kompetanse. Vår bistand er lett tilgjengelig og av høy kvalitet.

 

BRUK OSS TRYGT OG EFFEKTIVT

Hvis du trenger råd og bistand fra oss, så send en e-post til bistand@samfunnsviterne.no

Saker som sendes inn pr e-post blir behandlet mest effektivt hvis vi samtidig mottar:

  • En kort beskrivelse av saken og problemstillingen.
  • Relevant dokumentasjon, slik som arbeidsavtale og referater etc.

Hvis saken haster kan du ringe oss på vår vakttelefon 22 03 19 05, kl 09-16 alle hverdager.

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. E-post er ikke en sikker informasjonskanal. Les mer om informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne.

 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

Lokale forhandlinger gjennomføres i offentlig sektor som regel på høsten. Men enkelte kommuner/fylkeskommuner forhandler man på tider av året. Det er derfor en fordel å  undersøke nærmere hva som er praksis i din virksomhet. I privat sektor avgjør tariffavtale om det skal forhandles, eller om det er styringsretten som gjøres gjeldende. Det sendes informasjon per e-post til våre lokale tillitsvalgte om forberedelse og gjennomføring av lokale forhandlinger for Samfunnsviternes medlemmer i offentlig sektor, samt egen info til alle medlemmer som jobber i de aktuelle sektorene. Les mer om årets lønnsoppgjør her. 

Les mer om lønnssamtalen og lønnskrav her.

 

LØNN

Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellom utdanning, kompetanse og lønn. Samfunnsviterne skal utøve tariffpolitikk både lokalt og sentralt, og arbeide for å heve lønnsnivået til medlemmer i alle sektorer. Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i lønnsspørsmål, lønnskrav og lønnsforhandlinger, og vi utarbeider årlig en lønnsstatistikk som er tilgjengelig for medlemmene på Min side.

Les mer om våre rådgivningstjenester og Samfunnsviternes lønnsstatistikk m.m.

Les mer om tariffområder og avtaleverk.
 

KRAVSKJEMA

Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

Klikk deg inn her for Samfunnsviternes kravskjema.

 

AVTALEVERK

Samfunnsviterne har medlemmer i ulike tariffområder som Staten, KS, KS Bedrift, Oslo kommune og Spekter Helse. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter, både med og uten tariffavtaler. Samfunnsviternes medlemmer er omfattet av det tariffområdet som virksomheten de jobber i tilhører.

Se avtaleverk for ditt tariffområde her!

 

 

JURIDISK BISTAND

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Bistanden skal være lett tilgjengelig og av høy kvalitet.

Les mer om vårt tilbud innen arbeidsliv og juridisk bistand.

 

TILLITSVERV

Med nærmere 1000 tillitsvalgte har Samfunnsviterne et godt utbygd tillitsvalgtapparat. Fagforeningsarbeid bygger på frivillighetsprinsippet, og Samfunnsviterne er helt avhengig av den innsatsen våre tillitsvalgte gjør for foreningens medlemmer. Samfunnsviterne er opptatt av å legge til rette for gode rammevilkår til våre tillitsvalgte. Det innebærer at som tillitsvalgt skal du få god informasjon, opplæring, oppfølging og støtte i utøvelsen av vervet. Vervet skal oppleves som motiverende, kompetansegivende og meningsfylt.

Les mer om vervet her!

KARRIERE

Samfunnsviterne ønsker gjennom sitt karrieretilbud å gi deg de verktøyene du trenger for å fremme kompetansen din, tenke bredt og kreativt rundt dine egne karrieremuligheter, og synliggjøre samfunnsvitere og humanisters bidrag i arbeidslivet! Karrieretilbudet er aktuelt for alle faser av arbeidslivet, enten du er i starten av din karriere eller om du ønsker et karriereskifte.

Les mer om vårt karrieretilbud!

 

EGEN VIRKSOMHET

Samfunnsviterne tilbyr individuell bistand og et eget gründer-nettverk for deg som driver egen virksomhet. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om egen virksomhet her!