Egen virksomhet

Samfunnsviterne tilbyr individuell bistand og et eget gründer-nettverk for deg som driver egen virksomhet. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Håndhilsing

Startpakke til medlemmer som vil starte egen virksomhet

Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet får nå tilbud om en «startpakke» innen juridisk rådgivning.

Les mer

Beregning av lønn for frilansere

Å skulle bergene din egen lønn som frilanser trenger ikke være vanskelig, men det er en del ting å være oppmerksom på. Innbakt i timelønnen må du nemlig legge en del kostnader som ansatte arbeidstakere har i sine ordinære arbeidsavtaler.

Les mer

Frilansere: Frihet og frykt

Gir frilanstilværelsen mer frihet og fleksibilitet eller mer utrygghet og ustabilitet? Tankesmien Agenda og Samfunnsviterne har sammen jobbet med et prosjekt om frilansere og næringsdrivendes vilkår. Det er utarbeidet et notat om utviklingstrekk, behov og muligheter på mikro- og makronivå.

Les mer

Hvilken selskapsform bør du velge?

Vurderer du å starte egen virksomhet og lurer på hvilken selskapsform du bør velge? Her kan du lese om de mest praktiske selskapsformer som finnes og deres fordeler og ulemper.

Les mer

Nettverk 1, 2, 3...

Å bygge nettverk er ikke så komplisert. Her har du en trestegsoppskrift som bringer deg langt på vei.

Les mer

Prisen frilanseren må betale for friheten er høy

Frilanserne dekker viktige behov i arbeidslivet, men har færre rettigheter enn fast ansatte. Partene i arbeidslivet må ta tak utfordringene slik at frilanslivet blir tryggere og tilpasset samtidens behov, skriver Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, og daglig leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, i et debattinnlegg i Dagbladet.

Les mer

Rettigheter og plikter for arbeidstakere, frilansere, enkeltpersonbedrifter, aksjeselskaper og samvirkeforetak

Samfunnsviterne har laget en oversikt over forskjellene på rettigheter og plikter for arbeidstakere, frilansere, enkeltpersoner og aksjeselskaper og samvirkeforetak i Norge. Oversikten er oppdatert pr. september 2016.

Les mer

Starte noe eget?

Ingen arbeidsgivere som jobber med det du er interessert i? Eller kanskje du motiveres av tanken på å være din egen arbeidsgiver? Det finnes flere aktører som tilbyr kurs og veiledning av personer som vurderer å starte opp sin egen virksomhet. Flere av kursene er også gratis. Her følger en oversikt over kurstilbydere, nettverksgrupper, nyttige nettsider m.m. for deg som vurderer å starte opp din egen virksomhet.

Les mer

Timepriskalkulatoren

Timepriskalkulatoren er et verktøy for konsulenter, frilansere og andre næringsdrivende som baserer arbeidet sitt på timer. Prøv den ut her.

Les mer

Vil du delta i Samfunnsviternes gründernettverk?

Gründere og frilansere representerer en viktig gruppe i framtidens arbeidsliv. Kontakten med denne medlemsgruppen er derfor av stor betydning for å være med på å forme og utvikle arbeidslivets strukturer slik at vi kan finne god balanse mellom fleksibilitet og trygghet for alle.

Les mer