Å bygge nettverk er ikke så komplisert. Her har du en trestegsoppskrift som bringer deg langt på vei.

1) Tenk nettverksbygging gjennom hele karrieren – ikke bare i jobbskifter

Nettverksarenaer i Samfunnsviterne:

 • Medlemsarrangementer i fylkesavdelingene
 • Samfunnsviterkonferansen
 • Tillitsvalgtsamlinger
 • Ledersamling
 • Samfunnsviternes gründer-nettverk
 • Sosiale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn)

2) Du har større nettverk enn du tror:

Profesjonelle kontakter:

 • Kollegaer - Tidligere/nåværende
 • Bekjente fra profesjonelle grupper - Verv, utvalgsgrupper etc.
 • Profesjonelle samarbeidspartnere - Eksterne aktører du har samarbeidet med i jobbsammenheng, verv, utvalg etc.

«Kjente navn» innen fagområdet:

 • LinkedIn
 • Kronikker/leserinnlegg
 • Debatter
 • Konferanser/seminarer

Personlige kontakter:

 • Venner
 • Naboer
 • Slektninger
 • Fritidsaktiviteter
 • Aktiviteter for barna
 • Kirke/menighet

3) Be om informasjon, ikke be om hjelp

 • “Hva vil du råde meg til?“
 • “Hvordan vil du anbefale meg å gå frem?”
 • “Hva vet du om (virksomheten/bransjen)?"
 • “Kjenner du noen som vet noe om ______________?"
 • “Kan jeg vise til vår samtale?"