Frilanserne dekker viktige behov i arbeidslivet, men har færre rettigheter enn fast ansatte. Partene i arbeidslivet må ta tak utfordringene slik at frilanslivet blir tryggere og tilpasset samtidens behov, skriver Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, og daglig leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, i et debattinnlegg i Dagbladet.

Gir frilanstilværelsen mer frihet og fleksibilitet eller mer utrygghet og ustabilitet? Tankesmien Agenda og Samfunnsviterne har sammen jobbet med et prosjekt om frilansere og næringsdrivendes vilkår. Det er utarbeidet et notat om utviklingstrekk, behov og muligheter på mikro- og makronivå. Notatet ble lansert på Arendalsuka 2016.

Les Samfunnsviternes og Tankesmien Agendas felles debattinnlegg om notatet på Dagbladet.no. 

Les notatet "Frilansere: Frihet og frykt.