Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet får nå tilbud om en «startpakke» innen juridisk rådgivning.

Startpakken omfatter (inntil 8 timer arbeid):

  • rådgivning i forbindelse med valg av selskapsform
  • rådgivning i forbindelse med regnskaps- og skattemessige valg
  • rådgivning innen arbeidsrettslige temaer ved ansettelser
  • utarbeidelse av stiftelsesdokumenter
  • mal for aksjonseravtaler evt. andre selskapsavtaler
  • registrering av virksomhet i Brønnøysund

 

«Startpakke» til etablerere tilbys for en fastpris på kr. 8 000,- eks. mva. I tillegg kommer gebyrer ved registrering i Brønnøysundregistrene. Rådgivningen gis av Advokatfirmaet Lippestad.

 

Dersom bistand i forbindelse med startpakken overstiger 8 timer, eller det i tillegg til startpakken ønskes løpende rådgivning og evt. sparring innen relevante problemstillinger for den nyetablerte, vil slik bistand gis til den rabatterte timeprisen på kr 1200,- eks. mva. 

 

Henvendelser til Advokatfirmaet Lippestad

Ta kontakt via telefon 22 94 10 20, eller e-post post@advokatlippestad.no. Oppgi samtidig ditt medlemsnummer, slik at medlemskapet kan verifiseres.

 

Har du andre juridiske spørsmål som ikke er relatert til ditt arbeidsforhold, tilbyr Samfunnsviterne 3 timer gratis juridisk bistand pr. telefon innen et vidt spekter rettsområder. Les mer om avtalen her!