Korona og arbeidsliv

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Her har vi samlet informasjon til våre medlemmer som angår covid-19.

Dette innholdet blir ikke oppdatert

Karriereveiledning for arbeidsledige, permitterte eller deg som står i fare for å miste jobben 

Samfunnsviterne har  et karrieretilbudet til deg som er arbeidsledig, permittert eller står i fare for å miste jobben og har behov for en karrieresamtale.


Råd og veiledning gis av Samfunnsviternes samarbeidspartner Knut Roppestad. Han kan kontaktes på telefon 901 16 601 (hverdager mellom 9-16).

Karrieresamtalen har en varighet på inntil 1 time.

Du må oppgi ditt medlemsnummer. Dette finner du ved å logge deg inn på Min side. 

Dersom du kun ønsker en gjennomlesning av CV og søknad, kontakt oss som tidligere på karriere@samfunnsviterne.no

 


Siste nytt om koronasituasjonen fra Akademikerne

Samfunnsviternes hovedorganisasjon, Akademikerne, følger situasjonen om konsekvensene koronapandemien har for akademikere. Se deres nettsider for releavnte artikler om temaet.

Høyt utdannede ønsker fleksibilitet i hverdagen og mange ønsker å jobbe mer hjemmefra. Akademikerne jobber for at hjemmekontor skal bli bra for alle som vil ha det. Les mer om dette på Akademikernes nettsider.

 


Koronasituasjonen

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? Se koronaveiviser på nav.no

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen - se regjeringen.no

Koronavirus - beslutninger og anbefalinger - se Helsedirektoratets nettsider

 

 

Hjemmekontor eller tilbake til kontoret?

Her finner du informasjon om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Les mer

Omsorgspenger – hjemme med omsorg for barn

Her følger informasjon om rettigheter ved stengte skoler og barnehager.

Les mer

Permitteringer som følge av koronaviruset

Her følger informasjon om permittering som følge av koronaviruset.

Les mer

En rosa gris med beige bakgrunn

Pensjon i forbindelse med permittering som følge av koronaviruset

Permitteringsreglene er utvidet. Permittering betyr at man opprettholder ansettelsesforholdet i virksomheten, men at man er fritatt for arbeidsplikten.

Les mer

Regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Her finner du informasjon om rettigheter knyttet til sykefravær og egenmelding.

Les mer

Midlertidig endring i pensjonsbestemmelser

Pensjonister kan jobbe i offentlig helsetjeneste uten reduksjon i pensjon eller AFP.

Les mer

Ferieavvikling

Her følger informasjon om rettigheter knyttet til ferieavvikling.

Les mer

Oppfordrer tillitsvalgte og arbeidsgivere til å finne gode løsninger lokalt

- Dette er tiden for å være konstruktive. Vi står overfor formidable oppgaver og alle har et ansvar for at vi skal lykkes, oppfordrer Akademikernes forhandlingsledere i stat, kommune og helsesektoren.

Les mer

Lov og avtaleverk

Samfunnsviternes medlemmer er omfattet av det tariffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i.

Les mer

Lov og avtaleverk/Stat

Her finner du informasjon og lov og avtaleverk i statlig sektor.

Les mer

Lov og avtaleverk/Oslo kommune

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Oslo kommune.

Les mer

Lov og avtaleverk/KS/Samfunnsbedriftene

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i kommunal sektor og Samfunnsbedriftene.

Les mer

Lov og avtaleverk/Spekter helse

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Spekter helse.

Les mer