Her følger informasjon om rettigheter knyttet til ferieavvikling.

Dette innholdet blir ikke oppdatert. 

Oppdatert per 17. juni 2020

Normalt fastsettes tiden for ferie etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men ved uenighet er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet. Arbeidstaker har krav på at minst tre uker (18 virkedager) legges til tiden for hovedferie, mellom 1. juni og 30. september. Arbeidstakere over 60 år bestemmer når ekstraferie skal avvikles.

Tiden for ferie kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, og ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer. Dette kan for eksempel være tilfellet der det blir nødvendig å omdisponere arbeidsstokken som følge av at mange blir syke. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med arbeidstaker, og arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter som følger av omleggingen.   

Arbeidstaker som ønsker å endre fastsatt tid for ferieavvikling på grunn av Coronautbruddet, har ikke krav på det etter loven, men kan avtale dette med arbeidsgiver. Arbeidstakere som blir syke før eller under ferien, kan kreve at ferien utsettes.

Du kan lese mer om reglene om ferie i ferieloven her.


Reise på fritiden

Folkehelseinstituttets smittevernråd i forbindelse med ferie og reise oppdateres fortløpende, se FHIs nettsider. Arbeidsgiver kan ikke nekte deg å reise på fritiden, men om du velger å reise til utlandet i strid meg myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge, kan du bli nektet sykepenger, se forskriften her.

Har du spørsmål om reiseforsikring og hva som dekkes i forbindelse med koronaviruset? Her finner du spørsmål og svar på ofte stilte spørsmål vedrørende temaet hos vår samarbeidspartner Storebrand.