Lov og avtaleverk/Spekter helse

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Spekter helse.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Spekter: Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemien

Her følger informasjon om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Les mer