Lov og avtaleverk/KS/Samfunnsbedriftene

Jente jobber på PC

Avvikende arbeidstidsordning i KS

Partene er enige om avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kap. 10 i forbindelse med koronapandemien.

Les mer

Avvikende arbeidstidsordning i Samfunnsbedriftene

Partene i tariffområdet Samfunnsbedriftene har inngått avtale om utvidet bruk av overtidsarbeid og øvrige tiltak knyttet til ansattes arbeidstid.

Les mer

Kolleger på arbeidsplass

Tariffavtalen i kommunesektoren forlenges

Partene i kommunesektoren ble mandag 16. mars enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september.

Les mer

Utsettelse av tariffoppgjøret 2020 i KS-Bedrift

Partene er enige om å prolongere dagens hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.

Les mer