Lov og avtaleverk/Stat

Her finner du informasjon og lov og avtaleverk i statlig sektor.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Statlig sektor: Ledere og tillitsvalgte må samarbeide

Her følger en oppfordring om at tillitsvalgte og ledere i statlig sektor må finne gode løsninger sammen.

Les mer

Kaffe, notisblokk, penn og mobil

Hovedtariffavtalen i staten videreføres


Partene i staten ble 17. mars enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september.

Les mer

Jente jobber på PC

Arbeidstid: Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter

Hovedsammenslutningene i staten har inngått en avtale som skal bidra til at statlige virksomheter får fleksibilitet til å organisere arbeidshverdagen og arbeidstiden. Avtalen ble revidert 29. mai.

Les mer