Lov og avtaleverk/Oslo kommune

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Oslo kommune.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Oslo kommune: Spørsmål og svar om Korona

Arbeidsgiver Oslo kommune besvarer ulike spørsmål knyttet til Korona-situasjonen.

Les mer

Oslo kommune: Avtale om forkortet varslingsfrist ved endringer av arbeidsplaner/turnus

Partene i Oslo kommune har 27.02.2020 inngått avtale om forkortet varslingsfrist ved endringer av arbeidsplaner/turnus, og endringer i maksimal arbeidstid som følge av dette.

Les mer

Klokke og skrivesaker

Avvikende arbeidstidsordning i Oslo kommune

Akademikerne og øvrige parter i Oslo kommune har blitt enige om at det er formålstjenlig å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Les mer

Arbeidstid: Endret fleksitid i Oslo kommune

Den 13.03.2020 ble det avholdt forhandlinger mellom Oslo kommune på den ene siden og forhandlingssammenslutningene på den annen side vedrørende midlertidig endring av fleksitidsavtalen på grunn av pågående spredning av Koronaviruset.

Les mer