Pensjonister kan jobbe i offentlig helsetjeneste uten reduksjon i pensjon eller AFP.

Dette innholdet blir ikke oppdatert. 

 

Oppdatert 18. mars

 

Løpende alderspensjon eller AFP faller ikke bort eller reduseres ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a til c.

 

Partene er enige om at endringene gjelder alle som utfører tjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært behov i helsetjenesten i forbindelse med covid-19 og er derfor ikke begrenset til kun helsepersonell

 

Se vedlagt avtale HER.