Her følger informasjon om permittering som følge av koronaviruset.

Dette innholdet blir ikke oppdatert. 

Oppdatert per 1. desember 2020

Permittering betyr at du opprettholder ansettelsesforholdet ditt til virksomheten, men at du er fritatt for arbeidsplikten.

  • Ble du permittert 1. september 2020 eller senere, får du som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 10 første dagene du er permittert.
  • Ble du permittert mellom 20. mars og 31. august 2020, får du som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 2 første dagene du er permittert. Du kan søke om lønnskompensasjon for de neste 18 dagene. Fristen for å søke er 31. desember 2020.
  • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV. Du må selv søke om dagpenger. Dette bør du gjøre så snart du har fått permitteringsvarselet.
  • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Hvorvidt det er grunnlag for å iverksette permittering, skal drøftes med lokale tillitsvalgte. Drøftelsene vil belyse om det er arbeidstakere som mangler arbeidsoppgaver, og hvilke grep som er gjort for å kunne sysselsette disse på en hensiktsmessig måte i virksomheten.

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne på forhånd om forestående permittering. 14 dagers varslingsfrist er hovedregelen også i forbindelse med korona-viruset, men myndighetenes pålegg om å stenge driften i ulike bransjer fra den ene dagen til den andre taler i disse tilfeller for en varslingsfrist på to dager. Et godt lokalt samarbeidsforhold vil inkludere reelle drøftelser av varslingsfristens lengde.

Les mer på nav.no om hva du må gjøre dersom du blir permittert og hva har rett på

Kilder: