Her følger informasjon om rettigheter ved stengte skoler og barnehager.

Dette innholdet blir ikke oppdatert. 

Oppdatert per 1. desember 2020

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av stengt barnehage eller skole, kan du bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp omsorgsdagene dine. Du må levere en bekreftelse på stengingen fra barnehagen/skolen til arbeidsgiveren din.

Endringen gjelder fra 15. september til 31. desember 2020.

På nav.no kan du lese om andre ofte stilte spørsmål om omsorgsdager (oppdatert 27. november 2020)

Her kan du regne ut hvor mange omsorgsdager du kan ha rett på fom 1. juli tom. 31. desember 2020.

 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Reglene for hvor mange omsorgsdager du som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må dekke selv, har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen:

  • Fra 1. januar til og med 12. mars må du selv dekke de 10 første omsorgsdagene
  • Fra 13. mars til og med 30. juni 2020 må du selv kun dekke de 3 første omsorgsdagene
  • Fra og med 1. juli 2020 må du igjen dekke de 10 første omsorgsdagene for kalenderåret totalt. Hvis du allerede har dekket noen av disse dagene tidligere i år, telles disse med i de 10 dagene.

Du kan ha rett til omsorgspenger fra første dag hvis du kun har barn som er 13 år eller eldre, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

  • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
  • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

 

Kilde: nav.no

Vi anbefaler å følge utviklingen på dette området på www.nav.no og www.regjeringen.no.