Lønnsforhandlinger og avtaler

Samfunnsviterne jobber for at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. Foreningen er opptatt av at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres, blant annet gjennom fastsetting av lønn lokalt i virksomheten.

Samfunnsviterne jobber videre for at sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger, og at vi skal ha representasjon og innflytelse i virksomheten.

Samfunnsviternes kravskjema

Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

Les mer

Prosesskriv for lokal nemd

For behandling av uenighet i lokal lønnsoppgjør er det utformet et standard prosesskriv for (tviste)nemd i KS.

Les mer