Lønnsforhandlinger og avtaler

Samfunnsviterne jobber for at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. Foreningen er opptatt av at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres, blant annet gjennom fastsetting av lønn lokalt i virksomheten.

Samfunnsviterne jobber videre for at sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger, og at vi skal ha representasjon og innflytelse i virksomheten.

Lønnssamtalen

Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Her gir vi deg tips og råd til forberedelser og gjennomføringen av lønnssamtalen.

Les mer

Hvordan skrive et godt lønnskrav?

Skal du fremme et lønnskrav? Her får du tips og råd til hvordan du fremmer et godt lønnskrav.

Les mer

Forhandle lønn for første gang?

I gledesrusen av å ha fått første jobbtilbud glemmer mange nyutdannede å forhandle lønn. Ikke gå i den fellen! Her er tips som hjelper deg til å fremme egen lønn på en god måte!

Les mer

Hva tjener andre samfunnsvitere og humanister som du kan sammenligne deg med?

Utarbeidelse av årlig lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å fremme lønns- og arbeidsvilkår og gir et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag. Lønnsundersøkelsen kjøres årlig blant alle yrkesaktive medlemmer i Samfunnsviterne.

Les mer

Samfunnsviternes kravskjema

Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

Les mer

Prosesskriv for lokal nemd

For behandling av uenighet i lokal lønnsoppgjør er det utformet et standard prosesskriv for (tviste)nemd i KS.

Les mer