Lønn

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i lønnsspørsmål, lønnskrav og lønnsforhandlinger og vi utarbeider årlig en lønnsstatistikk som er tilgjengelig for medlemmene på Min side. Her finner du informasjon om lønn.

Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Her gir vi deg tips og råd til forberedelser og gjennomføringen av lønnssamtalen.

Les mer

Skal du fremme et lønnskrav? Her får du tips og råd om hvordan du fremmer et godt lønnskrav.

Les mer

I gledesrusen av å ha fått første jobbtilbud glemmer mange nyutdannede å forhandle lønn. Ikke gå i den fellen! Her er tips som hjelper deg å fremme egen lønn på en god måte!

Les mer

Utarbeidelse av årlig lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å fremme lønns- og arbeidsvilkår og gir et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag. Lønnsundersøkelsen kjøres årlig blant alle yrkesaktive medlemmer i Samfunnsviterne.

Les mer

Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

Les mer

Å gå i forhandlinger betyr å sette premisser for hvordan oppgaver skal fordeles, oppnå ønskede handlinger og prioriteringer, og til syvende og sist hvordan virksomhetens skal kunne nå sine mål. Dere skal derfor definere en felles situasjon og finne en felles løsning.

Les mer