Ord som mekling og mulig streik gjør noe med oss og kan føre til usikkerhet. Her gir vi deg svar på noen av de spørsmål som du kanskje har nå.

 • Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene ved å være representert i Akademikernes forhandlingsutvalg i kommuner og statlig sektor.

 • Når man ikke blir enige innen fristen som er satt for forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Dette betyr at man ved hjelp av Riksmekleren skal forsøke å komme til enighet og unngå streik.

 • Årets meklingsfrist er 23. mai ved midnatt. Meklingen er en lukket prosess og det vil derfor ikke komme så mye informasjon fra oss om hva som foregår i meklingen. Hvis det er noe vi vil informere deg om legges dette ut på nettsidene våre eller sendes i nyhetsbrev.

 • At Akademikerne og arbeidsgiver går til mekling betyr ikke nødvendigvis at det blir streik. Det er vanlig at tariffoppgjør går til mekling.

 • Konfliktberedskap gjennomføres i alle organisasjoner i forkant av hvert tariffoppgjør.

 • Alt konfliktberedskapsarbeid er fortrolig. Du kan derfor ikke få svar på alt du eventuelt lurer på. 

 • I forbindelse med at tariffoppgjøret er til mekling, har Akademikerne levert plassoppsigelse. En plassoppsigelse er et varsel om at Akademikerne kan gå til streik dersom mekling ikke lykkes. Dette er ren rutine og i henhold til lov- og avtaleverk.

 • Akademikerne har levert plassoppsigelse i flere virksomheter i staten, kommunene og i Oslo kommune. Det betyr likevel ikke at Akademikerne tar ut alle medlemmer i en eventuell streik. Senere i meklingen leveres det et konkret varsel om iverksettelse av en eventuell streik, en såkalt plassfratredelse.

 • Samtlige tillitsvalgte og medlemmer i Samfunnsviterne får informasjon i forbindelse med at Akademikerne varsler plassfratredelsene. Vi vil da informere om hvilke virksomheter og hvor mange medlemmer som omfattes av plassfratredelsene.

 • De medlemmer som er aktuelle for et uttak i en eventuell streik får beskjed om dette per e-post med informasjon om hvordan de skal forholde seg til at det kan bli en streik.

 • I streikeuttaket ivaretar vi hensyn til tredjeperson, fare for liv og helse, eldre og barn med mer. Medlemmer som er sykmeldte, er i foreldrepermisjon, skal gå av med pensjon eller liknende tas ikke ut i en eventuell streik.

Vil du vite mer? Sjekk vår tariff- og konfliktordbok