Oslo kommune

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Hovedoppgjøret i Oslo kommune – hva betyr resultatet for våre medlemmer

Det ble etter mekling oppnådd enighet i hovedoppgjøret i Oslo kommune den 25. mai. Les mer om hva resultatet i oppgjøret innebærer her.

Les mer

Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

- Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Les mer

En streik i Oslo vil ramme bredt

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene.

Les mer

Erik Graff

Akademikerne bryter forhandlingene med Oslo kommune

– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Les mer

- En god lønnsvekst er avgjørende

Onsdag kl 14 åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune. Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.

Les mer