Samfunnsbedriftene

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.Lønnsoppgjøret 2017

Om resultatet i årets oppgjør i KS og Samfunnsbedriftene

Etter å ha meklet 12 timer over fristen tirsdag 24. mai, kom Akademikerne til enighet med KS. I kommunal sektor forhandler Akademikerne for sine 13 medlemsforeninger og tre samarbeidsforeninger, som til sammen utgjør rundt 26 500 medlemmer. Her kan du lese mer om hva oppgjøret innebærer. Denne artikkelen ble også sendt ut som nyhetsbrev 20. juni.

Les mer

Samfunnsbedriftene enighet 2022

Enighet i Samfunnsbedriftene: Ny avtale styrker det organiserte arbeidslivet

– Akademikerne er glad for at hovedtariffavtalen med Samfunnsbedriftene vektlegger kompetanseutvikling, og styrker de tillitsvalgtes rolle, sier Sonia Monfort Roedelé. Hun har ledet Akademikernes forhandlinger med Samfunnsbedriftene.

Les mer

Sonia Monfort Roedelé

– Offentlig sektor må konkurrere bedre om høyt utdannede

Akademikerne krever en tydeligere strategi for kompetanseutvikling for sine medlemmer i Samfunnsbedriftene. Arbeidsgiverorganisasjonen er avhengig av å rekruttere og beholde folk med akademisk kompetanse for å lykkes.

Les mer