Samfunnsbedriftene

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

10 – 11. mai: Oppstart forhandlinger
Dato kommer: Forhandlingsfrist