Spekter helse

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

5 – 6. april: Oppstart forhandlinger Spekter helse

Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 11. mai, med forhandlingsfrist 10. juni.

Legeforeningen skal forhandle overenskomstens del A2 18. og 25. mai.

Enighet med spekter

Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene for ansatte i sykehusene.

Les mer

Oppstart av lokale forhandlinger i Spekter helse

Den 5. april ble Akademikerne helse enige med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene for helseforetakene. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at det skal forhandles om lønn, sosiale bestemmelser og øvrige arbeidsvilkår. Her finner du informasjon utsendt til medlemmer og tillitsvalgte vedrørende oppstarten 7. april.

Les mer

Enighet i de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør i sykehusene.

Les mer

Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

Gjennom pandemien har det blitt klart at vi er nødt til å ha et robust helsevesen som både kan gi nødvendig helsehjelp og ha en kriseberedskap.

Les mer