Lønnsoppgjøret 2021

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2021 i gang: - Vi er stolte av hvordan våre folk i sykehusene har taklet et utrolig krevende år

- Mange sykehus sliter med å rekruttere og beholde leger og andre høyt utdannede. Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

Les mer