Personvern i Samfunnsviterne

Norske og europeiske regler om personvern og informasjonssikkerhet stiller krav til hvordan personopplysninger håndteres. Samfunnsviternes behandling av medlemsinformasjon må skje i samsvar med personvernreglene, og prinsippene disse bygger på.

Sikkerhetsledelsen i Samfunnsviterne

Gunn Elisabeth Myhren - Behandlingsansvarlig
Vidar Berglund -  Sikkerhetsansvarlig
Åse Marie Eliassen - Personvernombud

Henvendelser om personvern rettes til personvern@samfunnsviterne.no eller på tlf. 22 03 19 00

Filmer om personvern


Samfunnsviterne har et ansvar for at personvernopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernreglene. Her er tre filmer som viser hvilke vurderinger vi må ta ved behandling av personvernopplysninger.

Les mer

Samfunnsviternes personvernerklæring

I denne erklæringen informerer vi om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles, og hvordan vi bruker dem. Den vil også omtale rettigheter du har når vi håndterer dine opplysninger. Vi ber deg sette deg inn i og lese erklæringen grundig. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter, vi tar gjerne imot din tilbakemelding.

Les mer

Personvern på 1-2-3

Hvorfor er personvern viktig, og hva er egentlig sensitive opplysninger? Her får du en rask innføring i terminologien.

Les mer

Personvernprinsipper

Europeiske og norske regler om personvern og informasjonssikkerhet bygger på noen grunnleggende personvernprinsipper. Samfunnsviternes behandling av personopplysninger må skje i samsvar med disse. Her får du en kort innføring i sentrale prinsipper som ligger til grunn for personvernreglene som ble innført i 2018.

Les mer

Samfunnsviterne og informasjonssikkerhet

Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til beste for medlemmene.

Les mer

Informasjonskapsler på samfunnsviterne.no

Samfunnsviterne bruker cookies. Her kan du lese mer om hva cookies/informasjonskapsler er og vår bruk av dette.

Les mer

Q&A - Personvern for tillitsvalgte

Personvern er et viktig tema for deg som lokal eller sentral tillitsvalgt fordi du i kraft av vervet får tilgang til medlemsopplysninger. Her får du informasjon om viktige personvernrelaterte temaer du må forholde deg til som tillitsvalgt.

Les mer