Spekter tradisjonell/SAN

Dato for forhandlingsstart og forhandlingsfrist kommer.