Statlig sektor

Nedenfor finner du informasjon om årets mellomoppgjør i staten. Akademikerne ble enige med staten i meklingen 27. mai. Oppgjøret i år innebærer at 3,35 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Last ned Akademikernes krav nr. 1 til staten

Lønnsoppgjøret 2017

Informasjon om lønnsoppgjøret i staten 2021: Enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget

Meklingen i årets lønnsoppgjør mellom Akademikerne og staten resulterte i enighet, torsdag 27. mai.

Les mer

Notatbok og penn

Akademikerne kom til enighet med staten

Akademikerne stat brøt forhandlingene med staten den 30. april i år, i likhet med de øvrige sammenslutningene. Lønnsoppgjøret gikk deretter til mekling med frist satt til 26. mai.

Les mer

Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten

-Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets oppgjør, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Les mer

 Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat

Slik vil en Akademikerne-streik ramme staten

Akademikerne vil ta ut 626 medlemmer i staten hvis meklingen i lønnsoppgjøret i staten ikke fører frem. – Vi håper i det lengste å unngå streik. Blir det streik gjør vi vårt ytterste for at pandemihåndteringen ikke rammes, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Les mer

Forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Les mer

Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Les mer