Statlig sektor

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Lønnsoppgjøret 2017

Lokale forhandlinger 2022

Lokale forhandlinger skal gjennomføres i statlige virksomheter innen 30. november. Her finner du informasjon og praktiske opplysninger om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger.

Les mer

Kalkulator

Informasjon om lønnsoppgjøret i staten 2022

Akademikerne ble 24. mai enige med staten i årets hovedoppgjør. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio og gjelder frem til 30. april 2024. Les mer om hva resultatet i oppgjøret innebærer her.

Les mer

Enighet i staten 2022

Enighet i meklingen: Akademikerne og Unios avtale størst i staten

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgruppene har gode lønns- og arbeidsvilkår, og sammen står vi sterkere, sier lederen i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.

Les mer

Kari Nordli

Akademikernes streikeuttak i staten

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets hovedtariffoppgjør.

Les mer

Kari Tønnessen Nordli

Brudd i staten: - Stor avstand mellom partene

- Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Les mer

- Staten må kunne konkurrere om arbeidskraften

- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om viktig kompetanse, sa leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli ved oppstarten av hovedoppgjøret 20. april.

Les mer