Omstilling

Mange av Samfunnsviternes medlemmer berøres av omstilling. Her finner du som er medlem og tillitsvalgt nyttige ressurser og relevant informasjon om omstilling i arbeidslivet.

Samfunnsvitere og omstilling

For å finne ut hvordan vi best kan bistå våre medlemmer i omstilling, har Samfunnsviterne gjennomført en undersøkelse om medlemmenes opplevelser med og erfaring fra omstilling- og endringsprosesser. 90% av respondentene oppga at de har vært gjennom to til tre omstillinger de siste årene.

Les mer

Omstilling - dette bør du vite som tillitsvalgt og medlem

Dette bør du som er medlem eller tiillitsvalgt vite når du skal i gang med en omstillingsprosess.

Les mer

Omstillingsveilederen

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

Les mer