Pensjon

Det er viktig at du vet hva du skal leve av om helsen svikter og når du en gang avslutter karrieren på grunn av alder. Derfor har vi laget seks korte pensjonsfilmer og to brosjyrer til deg.

Pensjonsreglene er kompliserte og på tre minutter kan vi bare gi deg hovedtrekk og oversikt. Derfor er det viktig at du ikke foretar valg basert på disse filmene alene, men undersøker nøye med Nav eller din pensjonsleverandør hva som gjelder konkret for deg.

 

Vi håper filmene og brosjyrene kan være et utgangspunkt for å undersøke mer og ta kontroll over økonomien framover i tid.

 

Før du ser filmene, er det et begrep vi bruker som det er lurt at du forstår, nemlig G, som står for grunnbeløpet i folketrygden. Les mer om ord og uttrykk som brukes når vi snakker om pensjon her.  

 

Her beskriver vi ord og utrykk som brukes når vi snakker om pensjon. Du finner også relevante nettsider om pensjon.

Les mer

Her er en brosjyre som gir deg en oversikt over pensjonssystemet.

Les mer

Her er en film om offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1962 og tidligere.

Les mer

Her er en film om ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 og senere.

Les mer

Her er en film om tjenestepensjon i privat sektor.

Les mer

Her er en film om hva du som ung bør vite om pensjon.

Les mer

Her er en film om hva du som har jobbet lenge bør tenke på når det gjelder pensjon.

Les mer

Hva er det særlig viktig å være oppmerksom på når det gjelder pensjon og dersom du er eldre enn 55 år?

Les mer

Her er en brosjyre som gir deg informasjon om inntektssikring ved sykdom.

Les mer

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er relevant for deg som jobber eller har planer om å jobbe i en privat bedrift med innskuddspensjon. Få mer informasjon om egen pensjonskonto her.

Les mer

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om alderspensjon, opptjening av pensjon fra tidligere arbeidsforhold eller konsekvenser av å bytte jobb? Her finner du spørsmål og svar om pensjon.

Les mer