Hva er det særlig viktig å være oppmerksom på når det gjelder pensjon og dersom du er eldre enn 55 år?