Offentlig tjenestepensjon

Bøker og penn

Hvordan slår endringene i pensjonssystemet ut for deg?

Alderpensjonen din består av både folketrygdpensjon og tjenestepensjon. Begge deler er endret i de senere årene og endringene slår ulikt ut for ulike årskull.

Les mer

Alt du trenger å vite om ny offentlig tjenestepensjon

Den nye tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor ble innført fra 1. januar 2020. Den gjelder fullt ut for deg som er født i 1963 og senere. De som er født i 1962 og tidligere beholder den gamle pensjonsordningen og også den gamle AFP-ordningen.

Les mer