Her er en film om tjenestepensjon i privat sektor.