Tillitsvalgt i Samfunnsviterne

Hvilke oppgaver hører inn under et tillitsverv? Her kan du lese mer om hva det betyr å være tillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Med nærmere 1000 tillitsvalgte har Samfunnsviterne et godt utbygd tillitsvalgtapparat. Fagforeningsarbeid bygger på frivillighetsprinsippet, og Samfunnsviterne er helt avhengig av den innsatsen våre tillitsvalgte gjør for foreningens medlemmer.

 

Kurs og opplæring av tillitsvalgte
Samfunnsviterne er opptatt av å legge til rette for gode rammevilkår til våre tillitsvalgte. Det innebærer at som tillitsvalgt skal du få god informasjon, opplæring, oppfølging og støtte i utøvelsen av vervet. Vervet skal oppleves som motiverende, kompetansegivende og meningsfylt.

 

God tillitsvalgtopplæring har høy prioritet i Samfunnsviterne, og vi anbefaler alle tillitsvalgte å delta på kurs i hos oss for lære mer om tillitsvalgtrollen, Samfunnsviternes ståsted og politikk, avtaleverk, medbestemmelse og lønnsforhandlinger. Se Samfunnsviternes kurskalender!

 

Hvilket ansvar har en tillitsvalgt?
Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt eller utpekt av foreningen til å ivareta dens og medlemmenes interesser. Samfunnsviternes tillitsvalgte skal være stolte, ambisiøse og profesjonelle på vegne av foreningen og medlemmene.

 

De tillitsvalgte skal arbeide innenfor:

 

Samfunnsviternes tillitsvalgte er viktige meningsbærere av-, ambassadører for - og utøvere av foreningens politikk. De tillitsvalgte har et særlig ansvar for å gå i front og vise vei, og medlemmene har et ansvar for å støtte opp og stå samlet.

 

Som tillitsvalgt representerer du Samfunnsviterne og de medlemmene som har valgt deg, og skal fungere som et bindeledd mellom arbeidsgiver og medlemmene og foreningen.

 

Hva gjør en tillitsvalgt?
Tillitsvalgte og arbeidsgiver i den enkelte virksomhet er likeverdige parter, og det forutsettes at partene møtes for å finne løsninger, selv om dere har ulike roller og kan ha ulike interesser. Partene har et felles ansvar for å bidra til å skape en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur.

 

Tillitsvalgtes innflytelse og oppgaver vil blant annet omfatte:

 • lokale lønnsforhandlinger
 • lokal lønns- og personalpolitikk
 • organisasjonsstruktur og endringer.

 

Tillitsvalgte vil, avhengig av utformingen av medbestemmelsesordningen i sitt tariffområde og sin virksomhet, kunne opptre som Samfunnsviternes representant i ulike fora.

 

Vi hjelper deg!

 • Kan du tenke deg å bli tillitsvalgt og vil vite litt mer om hva det innebærer? Kontakt oss!
 • Er du ny som tillitsvalgt? Eller er har du fått en etterfølger? Kontakt oss slik at vi får registrert endringene.

 

Retningslinjer

 

Arrangere medlemsmøter? Søk om lokale tildelinger!

Skal du avholde lokalagsmøter, medlemsmøter og arrangementer på arbeidsplassen kan du søke om økonomisk støtte til dette.

Samfunnsviternes tillitsvalgte og lokallag oppfordres til økt aktivitet på arbeidsplassene. Tildelinger av økonomiske midler gjøres til ulike formål, og anses som viktig for god drift, rekruttering og økt aktivitet.

Som det fremgår av retningslinjer for tildeling, kan man søke om økonomisk støtte til følgende:

 • Søknad til drift av lokallaget
 • Søknad om støtte til faglige arrangementer, med eller uten OU-finansiering
 • Søknad om støtte til andre utgifter.

 

Slik går du fram:

 

Kontakt bistand@samfunnsviterne.no dersom du har noen spørsmål!

 

Profilprodukter og materiell

Se logo, brevmal og annet tilgjengelig materiell her!

Samfunnsviterne har til enhver tid profileringsprodukter til bruk for synliggjøring og rekruttering, eksempelvis:

 • Brosjyrer
 • Drops
 • Kulepenner
 • Nøkkelbånd
 • Handlenett
 • Refleks (slap wrap)
 • Pins
 • Kopper

Bestill via vårt kontaktskjema. Skriv inn ønsket materiell, antall og adresse vi skal sende materiellet til.