Søk om midler til ditt lokallag

Trenger du midler til å gjennomføre møter på arbeidsplassen? Se retningslinjer for tildeling og søk om midler.

Skal du avholde lokalagsmøter, medlemsmøter og arrangementer på arbeidsplassen kan du søke om økonomisk støtte til dette.

Samfunnsviternes tillitsvalgte og lokallag oppfordres til økt aktivitet på arbeidsplassene. Tildelinger av økonomiske midler gjøres til ulike formål, og anses som viktig for god drift, rekruttering og økt aktivitet.

 

Som det fremgår av retningslinjer for tildeling, kan man søke om økonomisk støtte til følgende:

  • Søknad til drift av lokallaget
  • Søknad om støtte til faglige arrangementer, med eller uten OU-finansiering
  • Søknad om støtte til andre utgifter.

 

Slik går du fram:

 

Har du spørsmål om lokale tildelinger, kontakt oss på bistand@samfunnsviterne.no