Koronaviruset

Samfunnsviterne følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og vi følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Her finner du informasjon om vår beredskap i forbindelse med koronaviruset (COVID-19) og informasjon om koronavirusets påvirkning på arbeidshverdagen din.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no 

Her finner du brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på ulike språk.


Lov og avtaleverk

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk som følge av koronaviruset (COVID-19) og hvordan dette kan påvirke arbeidshverdagen din.

Les mer

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er utsatt til høsten som følge av koronaviruset (COVID-19). Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret.

Les mer

Andre nyheter

Samfunnsviterne følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og vi følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Her finner du relevant informasjon fra foreningen vedrørende vår beredskap, informasjon fra våre samarbeidspartnere m.m.

Les mer

Student

Samfunnsviterne følger nøye med på hvordan koronaviruset rammer studentene. På denne siden finner du informasjon for studenter.

Les mer