Samfunnsviterne følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og vi følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Her finner du relevant informasjon fra foreningen vedrørende vår beredskap, informasjon fra våre samarbeidspartnere m.m.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no


Samfunnsviternes digitale kurs våren 2020

Her finner du informasjon om vårens kurs. 


Renteendringer i Danske Bank

Har du spørsmål i kjølvannet av de siste renteendringene? Danske Bank har laget en side med informasjon om det du måtte lure på.


Forsikring i Storebrand

Her finner du informasjon om ulike forsikringer i Storebrand.


Kjære medlemmer og tillitsvalgte

Samfunnsviterne deltar i dugnaden for å dempe konsekvensene av COVID-19 utbruddet. Vi ønsker å bidra til gode lokale løsninger på de utfordringene koronaviruset medfører for samfunnet og arbeidslivet.


Kurs i Samfunnsviternes regi avlyses

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av coronaviruset, har Samfunnsviterne nå besluttet å avlyse alle kurs i mars og april i regi av foreningen sentralt.