Samfunnsviterne følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og vi følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Her finner du relevant informasjon fra foreningen vedrørende vår beredskap, informasjon fra våre samarbeidspartnere m.m.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no


Utvidet karriereveiledning for arbeidsledige, permitterte eller deg som står i fare for å miste jobben

Samfunnsviterne har opprettet et ekstraordinært tilbud i perioden 30. mars og fram til 31.juni for deg som er arbeidsledig, permittert eller står i fare for å miste jobben og har behov for en karrieresamtale.


Renteendringer i Danske Bank

Har du spørsmål i kjølvannet av de siste renteendringene? Danske Bank har laget en side med informasjon om det du måtte lure på.


Forsikring i Storebrand

Her finner du informasjon om ulike forsikringer i Storebrand.


Kjære medlemmer og tillitsvalgte

Samfunnsviterne deltar i dugnaden for å dempe konsekvensene av COVID-19 utbruddet. Vi ønsker å bidra til gode lokale løsninger på de utfordringene koronaviruset medfører for samfunnet og arbeidslivet.


Kontingentfritak for permitterte, arbeidsledige og selvstendig næringsdrivende

Som følge av koronaviruset får medlemmer som er permitterte, arbeidsledige og selvstendig næringsdrivende fritak for å betale kontingent i Samfunnsviterne.


Kurs i Samfunnsviternes regi avlyses

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av coronaviruset, har Samfunnsviterne nå besluttet å avlyse alle kurs i mars og april i regi av foreningen sentralt.


Danske Bank kutter boliglånsrenta

Danske Bank kutter boliglånsrenta med inntil 0,35 prosentpoeng og kuttet har effekt for bankens kunder fra 15.april. Samtidig kuttes endringsgebyrer og banken tilbyr økt avdragsfrihet for permitterte