Andre nyheter

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Samfunnsviternes digitale kurs våren 2020

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av koronaviruset, har Samfunnsviterne avlyst alle planlagt fysiske kurs denne våren. I løpet av mai og juni tilbyr vi imidlertid ca 20 digitale kurs både for tillitsvalgte og medlemmer.

Les mer

Nøkler og et hus

Renteendringer i Danske Bank

Har du spørsmål i kjølvannet av de siste renteendringene? Danske Bank har laget en side med informasjon om det du måtte lure på.

Les mer

Forsikring i Storebrand

Her finner du informasjon om ulike forsikringer i Storebrand.

Les mer

Merete Nilsson

Kjære medlemmer og tillitsvalgte

Samfunnsviterne deltar i dugnaden for å dempe konsekvensene av COVID-19 utbruddet. Vi ønsker å bidra til gode lokale løsninger på de utfordringene koronaviruset medfører for samfunnet og arbeidslivet.

Les mer

Danske Bank Korona-webinar

Samfunnsviternes samarbeidspartner, Danske Bank, inviterer til webinar: Korona: Ukentlig oppdatering fra finansmarkedene.

Les mer

Kalender

Kurs i Samfunnsviternes regi avlyses

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av coronaviruset, har Samfunnsviterne nå besluttet å avlyse alle kurs i mars og april i regi av foreningen sentralt.

Les mer