Samfunnsviterne har opprettet et ekstraordinært tilbud i perioden 30. mars - 31. juni for deg som er arbeidsledig, permittert eller står i fare for å miste jobben og har behov for en karrieresamtale.

Oppdatert 3. april.

Råd og veiledning gis av Samfunnsviternes samarbeidspartner Knut Roppestad.

Roppestad fra AG Johnsen AS har jobbet som organisasjonsrådgiver og veileder i snart 20 år. Han har bred erfaring fra ulike sektorer og fra både små og store virksomheter. På 1990-tallet var han ansvarlig for oppbyggingen av Karrieresenteret ved UiO

Han kan kontaktes på telefon 901 16 601 (hverdager mellom 9-16).

Karrieresamtalen har en varighet på inntil 1 time.

Du må oppgi ditt medlemsnummer. Dette finner du ved å logge deg inn på Min side.

Dersom du kun ønsker en gjennomlesning av CV og søknad, kontakt oss som tidligere på karriere@samfunnsviterne.no.