Student

Samfunnsviterne følger nøye med på hvordan koronaviruset rammer studentene. På denne siden finner du informasjon for studenter.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no


Mistet eller permittert fra deltidsjobben – hva gjør jeg?

Flere studenter har blitt permittert fra deltidsjobben i forbindelse med koronasituasjonen. Det har ført til bekymringer rundt betaling av de faste utgiftene.

Les mer

Hva betyr krisepakken for deg som student?

Tirsdag 31. mars la partiene på Stortinget frem en krisepakke for studentene. Hva betyr tiltakene for deg som student?

Les mer

Regjeringen følger ikke opp løftet om krisepakke til studentene

Samfunnsviternes studentutvalgsleder Njål Gustavsen er skuffet over regjeringens manglende vilje til å følge opp løftene om en krisepakke for studentene.

Les mer

- Mer lån er ikke et ønsket krisetiltak

Samfunnsviternes studentutvalgsleder, Njål Gustavsen er skuffet over at krisepakken som ble lagt fram for studentene betyr mer lån.

Les mer

- Tre tiltak for å sikre studentenes økonomiske situasjon

Samfunnsviterne har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet med oppfordring om å ta grep for å sikre studentenes økonomiske situasjon.

Les mer

Nå sikres fremtiden!

Den andre økonomiske krisepakken lagt frem for Stortinget gir et håp for mange studenter som er hardt rammet av koronapandemien.

Les mer

- På tide å gjøre en dugnad for landet vårt!

Dette er for mange uvirkelige tider med store restriksjoner på vårt daglige virke. En situasjon vi ikke har vitnet i etterkrigs Norge.

Les mer