Lønnsoppgjøret 2020

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Datoer for lønnsoppgjøret

De sentrale parter i stat, KS, Oslo kommune og Spekter helse har fastsatt sine respektive tentative oppstartsdatoer.

Les mer

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Oppgjøret i privat sektor ble fredag den 13. mars utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes til høsten.

Les mer