Lov og avtaleverk/KS/Samfunnsbedriftene(KS bedrift)

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Kommunal sektor og Samfunnsbedriftene.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Jente jobber på PC

Avvikende arbeidstidsordning i KS

Partene er enige om avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kap. 10 i forbindelse med koronapandemien.

Les mer

Avvikende arbeidstidsordning i KS Bedrift

Partene i tariffområdet KS Bedrift har inngått avtale om utvidet bruk av overtidsarbeid og øvrige tiltak knyttet til ansattes arbeidstid.

Les mer

Kolleger på arbeidsplass

Tariffavtalen i kommunesektoren forlenges

Partene i kommunesektoren ble mandag 16. mars enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september.

Les mer

Utsettelse av tariffoppgjøret 2020 i KS-Bedrift

Partene er enige om å prolongere dagens hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.

Les mer