Partene er enige om avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kap. 10 i forbindelse med koronapandemien.

Oppdatert 24. mars 2020.

Partene i tariffområdet KS Bedrift har inngått avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-12 (4). Avtalen innebærer utvidet bruk av overtidsarbeid og øvrige tiltak knyttet til ansattes arbeidstid. Bakgrunnen for avtalen er at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående Koronaepidemien. Avtalen gjelder i 26 uker fra 18.03.2020.

Last ned protokoll her.

Last ned vedlegg til protokoll her.