Partene i tariffområdet KS Bedrift har inngått avtale om utvidet bruk av overtidsarbeid og øvrige tiltak knyttet til ansattes arbeidstid.

Oppdatert 19. mars 2020

Partene i tariffområdet KS Bedrift har inngått avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-12 (4). Avtalen innebærer utvidet bruk av overtidsarbeid og øvrige tiltak knyttet til ansattes arbeidstid. Bakgrunnen for avtalen er at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående Koronaepidemien. Avtalen gjelder i 26 uker fra 18.03.2020.

Lenke til protokoll. 

Vedlegg til protokoll finner du her.