Lov og avtaleverk/Virke Huk

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Virke Huk.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Virke HUK: Felles uttalelse fra partene

Felles uttalelse fra Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene om organisering av arbeidet under korona-pandemienien.

Les mer