Lov og avtaleverk/ Privat sektor

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Privat sektor.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Nærbilde av hånd med penn og papir

Om permittering og tillitsvalgtes rolle i private virksomheter

Det norske arbeidslivet opplever store endringer og utfordringer som følge av den pågående koronapandemien. I privat sektor preges situasjonen i disse tider av at mange ansatte permitteres fra stillingene sine.

Les mer