Rettigheter ved permittering, ferie etc.

Her finner du informasjon om rettigheter ved permittering, stengte skoler, ferieaavikling etc.

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

Dersom du blir permittert har du krav på fritak for kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no


Ferieavvikling

Her følger informasjon om rettigheter knyttet til ferieavvikling.

Les mer

En rosa gris med beige bakgrunn

Informasjon om pensjon i forbindelse med permittering som følge av koronaviruset

Permitteringsreglene er utvidet. Permittering betyr at man opprettholder ansettelsesforholdet i virksomheten, men at man er fritatt for arbeidsplikten.

Les mer

Hjemmekontor eller tilbake til kontoret?

Her finner du informasjon om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Les mer

Permitteringer som følge av koronaviruset

Her følger informasjon om permittering som følge av Koronaviruset.

Les mer

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Her finner du informasjon om rettigheter knyttet til sykefravær og egenmelding.

Les mer

Midlertidig endring i pensjonsbestemmelser

Pensjonister kan jobbe i offentlig helsetjeneste uten reduksjon i pensjon eller AFP.

Les mer

Oppfordrer tillitsvalgte og arbeidsgivere til å finne gode løsninger lokalt

- Dette er tiden for å være konstruktive. Vi står overfor formidable oppgaver og alle har et ansvar for at vi skal lykkes, oppfordrer Akademikernes forhandlingsledere i stat, kommune og helsesektoren.

Les mer

Omsorgspenger – hjemme med omsorg for barn

Her følger informasjon om rettigheter ved stengte skoler og barnehager.

Les mer