Til innholdet

Tariffområder og avtaleverk

Samfunnsviterne har medlemmer i de ulike tariffområdene - Staten, KS, Oslo kommune og Spekter helse. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter.

Samfunnsviternes medlemmer er omfattet av det tarioffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i.

Se Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk.

Sektorvise tariffavtaler, særavtaler og lønns- og forhandlingssystemet finner du under "Relaterte lenker".