Til innholdet

KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KA jobber med et bredt spekter av utfordringer innen kirkelig arbeidsliv og kirkelig virksomhet. Dette innebærer blant annet tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, forvaltning av kirkebygg, drift av kirkegård, og utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk. Medlemmene i KA er kirkelige styringsorgan - kirkelige fellesråd og menighetsråd, barnehager, stiftelser og en del sentrale organisasjoner.

Samfunnsviterne har partsforhold i hovedavtalen, tariffavtalen og enkelte av særavtalene.

Avtaleverk i KA.

Fant du det du lette etter?